Hans-Jørgen T. Jensen

CV for Hans-Jørgen T. Jensen

Uddannelse:

Statsautoriseret revisor


Beskæftigelse:

Har mange års erfaring som revisor, heraf ca. 25 år som indehaver i Deloitte.


Mine kompetencer:

Jeg har beskæftiget mig med revision og rådgivning for både mindre og store virksomheder
- primært ejerdrevne virksomheder.

Rådgivningen har udover regnskabs- og skattemæssige forhold omfattet et bredt område, herunder krisestyring og rekonstruktioner, økonomisk planlægning og optimering, samt  investeringsanalyser og finansiering.

Samlet har rådgivningen været fokuseret på formuemaksimering.